0183 - 636 640 info@hmbaccountants.nl

Nieuws

Hypotheeknormen 2016 bekend

De ministers van Wonen en Rijksdienst en van Financiƫn hebben de hypotheeknormen voor 2016 bekend gemaakt. Ten opzichte van de hypotheeknormen van 2015 verandert er volgend jaar weinig. Wel kunnen tweeverdieners meer geld lenen voor de aankoop van een huis. In 2016 telt het tweede inkomen bij het bepalen van het financieringslastpercentage voor 50% mee. In 2015 was dit maar 33%.

Lees meer

Er komt een nieuw stelsel g-rekeningen

Aannemers van werk en inleners van personeel zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van premies en loon- en omzetbelasting door onderaannemers en uitleners van personeel. Ter beperking van hun aansprakelijkheid kunnen aannemers en inleners de belasting- en premiecomponent van de facturen, die zij in dit verband ontvangen, storten op een geblokkeerde (g-)rekening van de onderaannemer of de uitlener.

Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing regime fiscale eenheid

Het Hof van Justitie EU heeft in 2014 in drie procedures gezegd dat het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in strijd is met het Europese recht. Volgens het Hof van Justitie EU moet een fiscale eenheid mogelijk zijn tussen een in Nederland gevestigde moeder- en kleindochtermaatschappij als de dochtermaatschappij niet in Nederland is gevestigd. Ook moet een fiscale eenheid gevormd kunnen worden tussen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen met een in het buitenland gevestigde moedermaatschappij. Dat is opmerkelijk omdat in zuiver binnenlandse verhoudingen een fiscale eenheid in deze situaties niet mogelijk is.

Lees meer
Z

Sterk in advisering

Z

Persoonlijke begeleiding

Z

Vakkundig personeel

Neem contact op!