0183 - 636 640 info@hmbaccountants.nl
Z

Sterk in advisering

Z

Persoonlijke begeleiding

Z

Vakkundig personeel

Samenstellen jaarrekening

U heeft er geen behoefte aan – en bent niet verplicht om – de jaarrekening te laten voorzien van een accountantsverklaring maar wilt toch graag dat deze opgesteld wordt onder leiding van een registeraccountant?…Ook dat kan bij HMB Accountants!

Conform de Wetgeving dienen slechts bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen een accountantsverklaring bij de jaarrekening te overleggen. Natuurlijk zijn er ook diverse cliënten die vrijwillig een accountantsverklaring bij de jaarrekening wensen. Dit veelal op verzoek van de financier of de aandeelhouders. Voor die ondernemingen die dit niet nodig achten doch toch graag de zekerheid hebben dat een accountant betrokken is geweest bij het samenstellen van de jaarrekening kunnen wij de jaarrekening op een professionele en efficiënte wijze vanuit uw eigen administratie voor u verzorgen.

U kunt er dan zeker van zijn dat de jaarrekening is samengesteld conform de wettelijke eisen. De in dit kader uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Neem contact op!